Veřejná zakázka: Výkon činnosti TDS na stavbě "Výměna oken Žirafa - IC FM""

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1749
Systémové číslo: P22V00000107
Datum zahájení: 13.09.2022
Nabídku podat do: 29.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon činnosti TDS na stavbě "Výměna oken Žirafa - IC FM""
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka stavby „Výměna oken Žirafa – IC FM“, na ulici Fibichova č. p. 489 (parcela č. p. č. 1057/2, 1054, k. ú. Místek).
Jedná se o stávající třípodlažní objekt, který se skládá z původního objektu a novodobější nástavby. Obě části jsou provozně spojeny pouze ve 3.NP, oba jsou řešeny jako klasický zděný systém s nosnými obvodovými zdmi s plynosilikátových cihel se zateplovacím systémem ETICS tl. 80 mm na SZ a JV obvodové zdi a na SV a JZ (štítových) zdech zatepleno zateplovacím systémem ETICS tl. 100 mm. Objekt je částečně podsklepen, založen na základových pásech, stropy jsou železobetonové. Polovalbovou střechu tvoří dřevěný vaznicový krov se skládanou keramickou krytinou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků