Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava základů - MŠ Sněženka, 8. pěšího pluku Frýdek-Místek II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2023 12.07.2023 09:00
Oprava opěrné zdi u čp. 831, ul. Riegrova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 14.07.2023 09:00
Přírodní zahrada ZŠ Lískovec
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 26.06.2023 10:00
čp. 1148 - výměna 4 ks vnějších klimatizací a 8 ks vnitřních v 4. NP - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2023 26.06.2023 09:00
Pořízení nádob na plasty a biologicky rozložitelný odpad
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 19.07.2023 09:00
Dodávka a instalace záznamového zařízení pro potřeby Městské policie III.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 20.06.2023 09:00
Výstavba vrtané studny a instalace akumulační nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 20.06.2023 09:00
Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2023 23.06.2023 09:00
Výkon činnosti TDS na akci "čp. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce bytové jednotky č. 4"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 09.06.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení a hydroizolace stavby - sportovní areál Stovky, ul. Horní 3276
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2023 19.06.2023 09:00
Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní - pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 09.06.2023 09:00
Dodávka nábytku – Městská policie Frýdek-Místek, Těšínská 1083
podlimitní Zadáno 24.05.2023 14.06.2023 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace ulice Pavlíkova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 12.06.2023 09:00
Rekonstrukce bytové jednotky č. 4, ul. 17. listopadu 147
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Úklidové práce v budovách ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 05.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40  ››