Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření licencí SafeQ
Odesílatel Ivo Sztwiertnia
Organizace odesílatele Statutární město Frýdek-Místek [IČO: 00296643]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2021 10:20:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz č. 1
DOTAZ NA NESOULAD V POČTU LICENCÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vážený zákazníku,
obracím se na Vás s dotazem ohledně nesouladu počtu licencí, ve veřejné zakázce malého rozsahu pro statutární město Frýdek-Místek, č. P21V00000014 s názvem Rozšíření licencí SafeQ.
Aktuální stav počtu licencí:
• 35 ks SQ5 Lic+Emb, SUITE, 1 dev (50+)
• 30 ks SQ5 Lic no EMb, REP, 1 dev (50+)
Podora do 25. 3. 2021
1)
V příloze č. 1 – Specifikace předmětu dodávky je uvedeno v řádku č. I. a II. počet nových licencí 12 ks.
Dotaz: Je těchto 12 ks. licencí myšleno jako „povýšení“ stávajících licencí SQ5 Lic no EMb, REP na plné licence SQ5 Lic+Emb, SUITE? Nebo se jedná o rozšíření celkového počtu licencí o tyto?
2)
V příloze č. 1 – Specifikace předmětu dodávky je uvedeno v řádku č. III. celkem 38 ks a v řádku č. IV. 13 ks.
Dotaz: Zde nám vůbec tyto počty nesedí, nemělo by to být takto? V řádku č. III. 35 ks a řádku č. IV. 18 ks?
Potom tedy předpokládaný nový stav počtu licencí:
• 47 ks SQ5 Lic+Emb, SUITE, 1 dev (50+)
• 18 ks SQ5 Lic no EMb, REP, 1 dev (50+)
A podora komplet všech licencí tedy do 25. 3. 2022?

Odpověď zadavatele:
Na profilu zadavatele byla uveřejněná aktualizovaná příloha Specifikace předmětu dodávky.


Přílohy
- 1. Specifikace_predmetu_dodavky_upraveno (2).doc (123.50 KB)