Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce bytových jednotek č. 5 a 29, ul. 17. listopadu č. p. 147 ve Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2021 06.08.2021 09:00
čp. 146, ul. 17. listopadu - rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 38 a č. 39 - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2021 09.08.2021 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2021 01.09.2021 09:00
Obnova 3 historických objektů ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.07.2021 03.08.2021 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 12.07.2021 09:00
Rekonstrukce střechy včetně světlíku - Zámecké náměstí č. p. 1257, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2021 14.07.2021 09:00
Oprava střešní krytiny – Nové Dvory Podhůří č. p. 3515
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2021 28.06.2021 09:00
Studie proveditelnosti odkanalizování lokality části Zelinkovic, Lysůvek a Štandlu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice II.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2021 07.07.2021 09:00
Systém log managementu pro sběr, ukládání a vyhodnocování událostí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2021 14.06.2021 09:00
Malování v budově ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace-budova na ulici Janáčkova 310
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021 15.06.2021 12:00
Zpracování lesního hospodářského plánu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2021 11.06.2021 09:00
Oprava hydroizolace - ul. 17. listopadu 146, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 04.06.2021 09:00
Kombinovaný recertifikační audit
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 17.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››