Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 26.06.2017 09:00
Workoutové hřiště - areál ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2017 23.06.2017 09:00
Technické zajištění akce Pivopění
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 26.06.2017 10:00
Oprava nebytových prostorů Hasičská zbrojnice Lískovec
VZ malého rozsahu Objednáno 12.06.2017 19.06.2017 14:00
Základní škola El. Krásnohorské - oprava anglických dvorků, oprava venkovní kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2017 26.06.2017 09:00
Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2017 23.06.2017 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce propustku P -11, Skalice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 20.06.2017 09:00
Objednávka - ul. Sadová 604, b.j. 46, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 05.06.2017 23.06.2017 12:00
Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2017 14.06.2017 09:00
čp. 811, ul. Malý Koloredov – podstatná změna výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 12.06.2017 09:00
č.p. 370 Lískovec, hasičská zbrojnice - oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Objednáno 01.06.2017 15.06.2017 13:00
Oprava památníku padlým příslušníkům RA při osvobození FM
VZ malého rozsahu Objednáno 01.06.2017 09.06.2017 13:00
Oprava splaškové kanalizace v objektu MŠ Lískovecká , Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 31.05.2017 02.06.2017 14:00
Oprava přístupového schodiště - lávka Revoluční, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 19.06.2017 09:00
ul. Těšínská 1166, společné prostory, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 29.05.2017 08.06.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016