Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup 50 kompletů ochranných vícevrstvých zásahových oděvů pro jednotky SDH
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2018 08.02.2018 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce SSZ, ul. Hlavní - ul. Dobrovského, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 05.02.2018 09:00
Zpracování PD - výstavba mostu M-19 v k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 29.01.2018 09:00
Poskytování služeb podpory databázových systémů a databázových aplikačních serverů.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 22.01.2018 09:00
Laboratorní rozbory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 09.02.2018 12:00
Restaurování pískovcového sloupu s kopii sochy Panny Marie v Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 20.12.2017 09:00
Analýza a návrh řešení zavedení MS Active directory a Windows file serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 11.12.2017 09:00
Čp. 1257, Zámecké náměstí - výměna výkladce, vstupních dveří, izolace, oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 05.12.2017 09:00
Realizace tiskových zakázek – magazín 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 04.12.2017 09:00
Realizace tiskových zakázek 2018 - programový plakát
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 04.12.2017 09:00
Výkon technického dozoru na akci: Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 06.12.2017 09:00
Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Objednáno 13.11.2017 21.11.2017 10:00
Odstanění vlhkosti zdiva - Hospic Frýdek-Místek, p.o.
VZ malého rozsahu Objednáno 13.11.2017 30.11.2017 08:00
ZŠ F-M Pionýrů 400 - rekonstrukce tělocvičny - PD
VZ malého rozsahu Objednáno 13.11.2017 22.11.2017 07:00
Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechniky IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 21.11.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016