Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava poškozených nebo chybějících částí oplechování na hřbitovní kapli v Janáčkově parku ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Objednáno 07.05.2018 13.06.2018 14:00
Implementace MS AD včetně migrace stanic a segmentace sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2018 17.05.2018 09:00
SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
VZ malého rozsahu Objednáno 07.05.2018 28.05.2018 09:00
Zpracování PD - ZŠ a MŠ FM, Chlebovice - tělocvična
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2018 16.05.2018 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, Frýdek-Místek
podlimitní Zadáno 28.04.2018 17.05.2018 09:00
Pořízení velkoformátového skeneru
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 07.05.2018 09:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
nadlimitní Zadáno 20.04.2018 21.05.2018 09:00
Zpracování PD - výstavba aut. zálivu - ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 10.05.2018 09:00
Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu - architektonická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 07.05.2018 09:00
ZŠ FM, Pionýrů 400 - rekonstrukce tělocvičny - VZT
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 09.05.2018 09:00
MŠ FM, Anenská 656 - rekonstrukce šaten a soc.zařízení - 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 23.04.2018 09:00
Údržba vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 02.04.2018 19.04.2018 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 19.04.2018 09:00
Zřízení klientské registrační autority a zajištění el. certifikátů pro statutární město Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 03.04.2018 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: "Centrum aktivních seniorů".
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 06.04.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016