Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - rekonstrukce propustku P -11, Skalice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2017 20.06.2017 09:00
Objednávka - ul. Sadová 604, b.j. 46, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 05.06.2017 23.06.2017 12:00
Oprava chodníků ul. Riegrova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2017 14.06.2017 09:00
čp. 811, ul. Malý Koloredov – podstatná změna výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 12.06.2017 09:00
č.p. 370 Lískovec, hasičská zbrojnice - oprava elektroinstalace
VZ malého rozsahu Objednáno 01.06.2017 15.06.2017 13:00
Oprava památníku padlým příslušníkům RA při osvobození FM
VZ malého rozsahu Objednáno 01.06.2017 09.06.2017 13:00
Oprava splaškové kanalizace v objektu MŠ Lískovecká , Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 31.05.2017 02.06.2017 14:00
Oprava přístupového schodiště - lávka Revoluční, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2017 19.06.2017 09:00
ul. Těšínská 1166, společné prostory, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 29.05.2017 08.06.2017 13:00
Oprava nátěru a výměna mostovky - lávka u úřadu práce
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2017 05.06.2017 09:00
Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení - MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2017 02.06.2017 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Zadáno 18.05.2017 12.06.2017 12:00
Zpracování PD - Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2017 22.05.2017 09:00
Nákup dvou multifunkčních kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2017 22.05.2017 09:00
MŠ Třanovského 404, FM - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.05.2017 19.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016