Veřejná zakázka: Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1571
Systémové číslo: P21V00000048
Datum zahájení: 15.06.2021
Nabídku podat do: 07.07.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby „Splašková kanalizace Lískovec – odkanalizování místní části Gajerovice“. Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v místní části města Frýdek-Místek, a to v Lískovci - Gajerovicích. Stavba se skládá ze dvou částí.
V 1. části má být zrealizováno 753 m gravitační kanalizace a 446 m tlakového kanalizačního potrubí splašková kanalizace, jedna čerpací stanice se zpevněnou plochou a elektro přípojkou, veřejné části kanalizačních přípojek, přeložka vodovodu a dotčených vodovodních přípojek. Bude napojeno 36 domů se 147 ekvivalentními osobami.
Ve 2. části stavby bude splašková kanalizace rozšířena o 72,5 m zřízením dalších stok, které se napojí na stoku z 1. části. Nová kanalizace umožní napojit dalších 7 domů v lokalitě Gajerovice s 21 ekvivalentními osobami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky