Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba vododních řádů v části Panské Nové Dvory a Skalice
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2019 13.12.2019 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov LHC Frádek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 09.12.2019 09:00
Restaurování sousoší Ukřižovaného ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.11.2019 05.12.2019 09:00
Zpracování PD - Pumptrack ve Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 05.12.2019 09:00
Zpracování PD - odkanalizování Frýdku-Místku, ul. Na Bažinách
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 27.11.2019 09:00
Odborná exkurze Estonsko II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2019 29.11.2019 09:00
Oprava střešního pláště - Palkovická 3978/2, k. ú. Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.11.2019 25.11.2019 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2019 20.11.2019 09:00
Zpracování PD - Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2019 20.11.2019 09:00
Centrální pojištění nemovitého, movitého majeku a odpovědnosti statutárního města Frýdku-Místku a jeho příspěvkových organizací
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 09.12.2019 09:00
Zpracování PD - ZŠ F-M, J. Čapka 2555 - tělocvična II.
podlimitní Vyhodnoceno 06.11.2019 22.11.2019 09:00
Basketpoint Frýdek-Místek – basketbalová hala pro děti a mládež II
podlimitní Vyhodnoceno 24.10.2019 02.12.2019 09:00
Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek
podlimitní Vyhodnoceno 14.10.2019 31.10.2019 09:00
Vodovodní řady Skalice a Panské Nové Dvory, kanalizace Lískovec - Gajerovice – dotační management
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2019 23.10.2019 09:00
Služby mobilního operátora 2020 - 2021
podlimitní Vyhodnoceno 03.10.2019 23.10.2019 09:00
všechny zakázky