Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem výpočetní techniky pro volby do PS PČR
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.07.2017 24.07.2017 09:00
Technické zajištění akce – Odpoutaná scéna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2017 24.07.2017 10:00
Výměna bateriových modulů záložního zdroje APC Symmetra LX
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2017 24.07.2017 09:00
Zpracování PD - Vybudování veřejného osvětlení Skalice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2017 24.07.2017 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2017 24.07.2017 09:00
Zadání územní studie s prvky regulačního plánu pro oblast č. 2 ÚS 2 ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.06.2017 17.07.2017 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce bytových jader v objektu Penzion pro seniory Frýdek-Místek, Lískovecká 86
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.06.2017 14.07.2017 09:00
Obnova aktivních prvků počítačové sítě Magistrátu města Frýdek-Místek
podlimitní Příjem nabídek 24.06.2017 24.07.2017 10:00
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.06.2017 26.06.2017 09:00
Workoutové hřiště - areál ZŠ Frýdek-Místek, ČSA 570
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2017 23.06.2017 09:00
Výstavba dětských hřišť ve Frýdku - Místku, část 1 - Dětské hřiště na sídlišti Anenská, ul. Dvořákova, část 2 - Dětské hřiště K Hajku, ul. Nad Rybníkem, část 3 - Dětské hřiště na ul. Dr. Vaculíka -rekonstrukce dopadových ploch
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2017 23.06.2017 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
Dodávka učebnic pro Základní školu Frýdek-Místek, Pionýrů 400
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 25.07.2016 11:00
všechny zakázky