Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechniky III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2017 16.10.2017 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro I. a případné II. kolo volby prezidenta České republiky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 04.10.2017 09:00
Zpracování PD - Výstavba chodníku , ul.Černá cesta, k.ú. Frýdek III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2017 02.10.2017 09:00
Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2017 12.10.2017 09:00
Nákup střeliva pro brokové zbraně
podlimitní Příjem nabídek 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro malorážné zbraně
podlimitní Příjem nabídek 30.08.2017 29.09.2017 12:00
Nákup střeliva pro krátké kulové zbraně
podlimitní Příjem nabídek 30.08.2017 29.09.2017 12:00
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místnách komunikací - žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2017 05.09.2017 09:00
Základní škola El. Krásnohorské - Odkanalizování školní družiny
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.08.2017 04.09.2017 09:00
Přístavba multifunkčního sálu k Národnímu domu - ověřovací studie + investiční záměr
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2017 07.09.2017 09:00
Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2017 25.09.2017 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
Dodávka učebnic pro Základní školu Frýdek-Místek, Pionýrů 400
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 25.07.2016 11:00
všechny zakázky