Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Č.p. 606, ul. Sadová - stavební úpravy bytové jednotky č. 60
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.04.2017 16.05.2017 09:00
Zpracování PD – rekonstrukce půdních prostor objektu Radniční 1148
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.04.2017 05.05.2017 09:00
Výkon technického dozoru a koordinátor BOZP - část 1, část 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2017 10.05.2017 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2017 05.05.2017 09:00
Úklid prostor v budovách příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2017 02.05.2017 12:00
Úspory energie ve veřejných budovách MŠ Lískovecká 2850
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2017 18.05.2017 09:00
Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.04.2017 18.04.2017 09:00
Zpracování diagnostiky mostů, lávek, propustků
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2017 20.04.2017 09:00
Technické zajištění akce – Kino na výletě 2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.04.2017 21.04.2017 12:00
Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy
podlimitní Hodnocení 01.04.2017 25.04.2017 09:00
Odkanalizování části města Frýdek-Místek - dotační management
podlimitní Hodnocení 01.04.2017 24.04.2017 09:00
Zadání územní studie s prvky regulačního plánu pro obalst č. 1, ÚS 1 ve Frýdku-Místku - II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.03.2017 21.04.2017 09:00
Odkanalizování části města Frýdku-Místku:a) Aktualizace stávajících projektů, b)Dokumentace kanalizačních přípojek, c)Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách
nadlimitní Příjem nabídek 31.03.2017 04.05.2017 09:00
Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje 1700
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2017 05.05.2017 09:00
Úspory energie v bytových domech na Aleji č.p. 82
podlimitní Hodnocení 22.03.2017 26.04.2017 09:00
všechny zakázky