Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP - Skatepark ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 06.03.2019 09:00
Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka, nadjezd ul> Hlavní - výkon TDS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 27.02.2019 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.02.2019 20.02.2019 09:00
Výkon čiinosti TDS a koordinátora BOZP na akci "Rek. byt. jader Penzion lískovecká 86 - II. etapa"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2019 01.03.2019 09:00
Technické zajištění akce – Velikonoční městečko 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2019 04.03.2019 12:00
Rekonstrukce bytových jader Penzion pro seniory Lískovecká 86 - II. etapa
podlimitní Příjem nabídek 06.02.2019 25.02.2019 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do Evropského parlamentu
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2019 14.02.2019 09:00
Oprava střechy - ul. Zámecká č. p. 56
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2019 18.02.2019 09:00
Zajištění služby kybernetického bezpečnostního dohledu
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2019 11.02.2019 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce komunikace - p. č. 6114/2, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2019 08.02.2019 09:00
Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní
podlimitní Příjem nabídek 25.01.2019 27.02.2019 09:00
Obnova kolotoče "Hříbek" v Puškinově parku a rekonstrukce hřiště - část kolotoč II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.01.2019 01.02.2019 09:00
Basketpoint Frýdek-Místek – sportovní hala pro děti a mládež
podlimitní Hodnocení 11.12.2018 07.02.2019 09:00
Skatepark ve Frýdku-Místku III.
podlimitní Vyhodnoceno 01.10.2018 01.11.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
všechny zakázky