Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Č.p. 49, Zámecké náměstí - výmena oken
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 01.08.2018 09:00
Aktualizace dopravního modelu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 01.08.2018 09:00
Zpracování PD – rekonstrukce Národního domu v Místku - objekt bývalé Moravia banky v Místku – zaměření skutečného stavu a průzkumy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 30.07.2018 09:00
Oprava bytových jednotek č. 25, 38, 53 na ul. 17. listopadu 147 a bytové jednotky č. 29 na ul. 17. listopadu 146 ve Frýdku-Místku“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2018 25.07.2018 09:00
Workoutové hřiště – sídliště Stará Slezská Frýdek-Místek.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Zabezpečení perimetru sítě NGFW a pořízení Wifi přístupových bodů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Výkon TDS a koordinatora BOZP na akci: "D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 31.07.2018 09:00
Nákup služebního automobilu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového software, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Č.P. 82, ul. Na Aleji - oprava bytové jednotky č. 41 a č. 60
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2018 19.07.2018 09:00
Dodání 5 ks mobilních WC II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2018 12.07.2018 09:00
Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní – žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2018 10.07.2018 09:00
Oprava hasičské zbrojnice - Skalice č.p. 426
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2018 04.07.2018 09:00
Obnova vyvolávacího systému pro Magistrát města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2018 02.07.2018 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do zastupitelstva obcí
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2018 02.07.2018 09:00
všechny zakázky