Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům č.p. 752, ul. pionýrů - stavební úpravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2017 24.08.2017 09:00
Revitalizace penzionu pro seniory, ul. Lískovecká 86
podlimitní Příjem nabídek 10.08.2017 18.09.2017 09:00
Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2017 21.08.2017 09:00
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místnách komunikací - žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2017 14.08.2017 09:00
Zpracování PD - Volnočasový areál ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.08.2017 15.08.2017 09:00
Výstavba spojovací komuniakce mezi ulicemi Na Půstkách a Na Blatnici včetně parkoviště - ověřovací studie
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2017 11.08.2017 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Vyhodnoceno 04.07.2017 24.07.2017 09:00
Obnova aktivních prvků počítačové sítě Magistrátu města Frýdek-Místek
podlimitní Vyhodnoceno 24.06.2017 24.07.2017 10:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
Dodávka učebnic pro Základní školu Frýdek-Místek, Pionýrů 400
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 25.07.2016 11:00
všechny zakázky