Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava nátěru a výměna mostovky - lávka u úřadu práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2017 05.06.2017 09:00
Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení - MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2017 02.06.2017 09:00
Rekonstrukce šaten ZŠ nár.um.P.Bezruče, F-M, tř. T.G.M. 454
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2017 30.05.2017 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Příjem nabídek 18.05.2017 12.06.2017 12:00
Zpracování PD - Úprava cyklostezky v oblasti Olešná, ul. Kvapilova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2017 22.05.2017 09:00
Nákup dvou multifunkčních kopírovacích strojů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2017 22.05.2017 09:00
MŠ Třanovského 404, FM - rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2017 19.05.2017 09:00
Výměna oken - Divadélko Čtyřlístek
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2017 23.05.2017 10:00
Modernizace osobního výtahu – ul. Těšínská 1166
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2017 17.05.2017 09:00
Č.p. 606, ul. Sadová - stavební úpravy bytové jednotky č. 60
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2017 16.05.2017 09:00
Výkon technického dozoru a koordinátor BOZP - část 1, část 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2017 10.05.2017 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2017 05.05.2017 09:00
Úspory energie ve veřejných budovách MŠ Lískovecká 2850
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2017 18.05.2017 09:00
Odkanalizování části města Frýdek-Místek - dotační management
podlimitní Vyhodnoceno 01.04.2017 24.04.2017 09:00
Odkanalizování části města Frýdku-Místku:a) Aktualizace stávajících projektů, b)Dokumentace kanalizačních přípojek, c)Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách
nadlimitní Vyhodnoceno 31.03.2017 04.05.2017 09:00
všechny zakázky