Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kombinovaný recertifikační audit
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.05.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční (TDS a BOZP)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 17.05.2021 09:00
Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice
podlimitní Příjem nabídek 30.04.2021 18.05.2021 09:00
Výměna rozvodů vody a kanalizace a vybudování bezbariérového soc. zařízení - ZŠ FM, Komenského 404
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2021 10.05.2021 09:00
Úklidové práce v budovách ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, přísěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2021 07.05.2021 12:00
Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek - část Varovný informační systém VIS
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 24.05.2021 09:00
čp. 82, ul. Na Aleji - oprava dvou bytových jednotek č. 10 a č. 43
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2021 29.04.2021 09:00
Servis VTZ a klimatizace Hospic Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2021 30.04.2021 10:00
Ochranný polep autobusových zastávek proti nárazům ptáků 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2021 26.04.2021 09:00
Rozšíření kapacity diskového pole
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.04.2021 26.04.2021 09:00
Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a oprava vnitřních instalací
podlimitní Vyhodnoceno 12.04.2021 28.04.2021 09:00
Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční
podlimitní Vyhodnoceno 27.01.2021 19.04.2021 09:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového software, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
všechny zakázky