Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava zastřešení bezbariérového vstupu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2018 31.08.2018 09:00
Č.p. 54 - 55, ul. Zámecká - oprava výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2018 30.08.2018 09:00
Výměna poměrových měřidel SV a TUV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.08.2018 29.08.2018 09:00
Č.p. 129 ul. Palackého - výměna oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.08.2018 21.08.2018 09:00
Aktualizace dopravního modelu II:
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2018 20.08.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
Č.p. 49, Zámecké náměstí - výmena oken
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2018 01.08.2018 09:00
Zpracování PD – rekonstrukce Národního domu v Místku - objekt bývalé Moravia banky v Místku – zaměření skutečného stavu a průzkumy“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.07.2018 30.07.2018 09:00
Workoutové hřiště – sídliště Stará Slezská Frýdek-Místek.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Zabezpečení perimetru sítě NGFW a pořízení Wifi přístupových bodů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2018 23.07.2018 09:00
Výkon TDS a koordinatora BOZP na akci: "D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.07.2018 31.07.2018 09:00
Nákup služebního automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového software, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Oprava mostu M-7, tř. T. G. Masaryka – nadjezd ul. Hlavní – žádost o dotaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.06.2018 10.07.2018 09:00
D 48 Frýdek-Místek, obchvat - mimoúrovňová křížení místních komunikací
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 29.08.2018 09:00
všechny zakázky