Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2019 31.10.2019 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Příjem nabídek 11.10.2019 01.11.2019 09:00
Vodovodní řady Skalice a Panské Nové Dvory, kanalizace Lískovec - Gajerovice – dotační management
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 23.10.2019 09:00
Zpracování PD - Úprava objektu Radniční čp. 13 na kancelářské prostory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 22.10.2019 09:00
Oprava bytových jednotek č. 10 a 47, ul. Anenská 689 ve Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 18.10.2019 09:00
čp. 689, ul. Anenská - oprava bytové jednotky č. 5
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.10.2019 18.10.2019 09:00
Oprava kanalizačních přípojek - ul. 17. listopadu č. p. 146 a 147
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.10.2019 17.10.2019 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budováchn MMFM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.10.2019 18.10.2019 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.10.2019 16.10.2019 09:00
Služby mobilního operátora 2020 - 2021
podlimitní Příjem nabídek 03.10.2019 21.10.2019 09:00
Nákup židlí a stolů pro Velký sál Národního domu ve Frýdku-Místku
podlimitní Příjem nabídek 01.10.2019 21.10.2019 09:00
Dodávka elektronické úřední desky pro Magistrát města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2019 14.10.2019 09:00
Rámcová smlouva na pronájem multifunkčních kopírovacích strojů a poskytování servisních služeb k multifunkčním kopírovacím strojům ve vlastnictví Magistrátu města Frýdek-Místek
podlimitní Příjem nabídek 30.09.2019 16.10.2019 09:00
Provedení pravidelných revizí elektrických zařízení a hromosvodů v objektech statutárního města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.09.2019 11.10.2019 09:00
čp. 147, ul. 17. listopadu - oprava bytové jednotky č. 15
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.09.2019 03.10.2019 09:00
všechny zakázky