Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí investičního úvěru ve 200 mil. Kč pro statutární město Frýdek-Místek
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 05.08.2020 09:00
Ochranný polep autobusových zastávek proti nárazům ptáků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě "Rekonstrukce Městské knihovny FM - Hlavní 111
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 13.07.2020 09:00
Domov pro seniory 28. října - společenské prostory - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2020 13.07.2020 09:00
Výměna střešních oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 07.07.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: „Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa“
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.06.2020 08.07.2020 09:00
Oprava balkónů - ul. TGM č. p. 2319 III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2020 10.07.2020 09:00
Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.06.2020 10.07.2020 09:00
Zpracování PD - výstavba parkovacích míst u ZŠ ve Skalici
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2020 08.07.2020 09:00
Nové dětské hřiště v Lískovci
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.06.2020 03.07.2020 09:00
Zpracování PD - Výstavba autobusového zálivu a chodníku u zastávky Lískovec - ELIS, k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, směr Řepiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 07.07.2020 09:00
Dodávka klimatizačních jednotek pro podkroví v ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 03.07.2020 12:00
Rekonstrukce prostor KB a přilehlých prostor v 1. NP - Radniční 1148, Frýdek-Místek
podlimitní Hodnocení 18.06.2020 08.07.2020 09:00
Webový katalog sociálních služeb statutárního města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2020 13.07.2020 09:00
ZŠ a MS Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2020 14.07.2020 09:00
všechny zakázky