Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice - VI.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.09.2020 08.10.2020 09:00
Dodávka plotru A0 – A4
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 01.10.2020 09:00
Domov pro seniory 28. října - společenské prostory - III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2020 30.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016