Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza a návrh řešení zavedení MS Active directory a Windows file serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 11.12.2017 09:00
Čp. 1257, Zámecké náměstí - výměna výkladce, vstupních dveří, izolace, oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 05.12.2017 09:00
Realizace tiskových zakázek – magazín 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 04.12.2017 09:00
Realizace tiskových zakázek 2018 - programový plakát
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2017 04.12.2017 09:00
Výkon technického dozoru na akci: Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2017 06.12.2017 09:00
Rekonstrukce bývalé prodejny Diema na prostory spisovny - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Objednáno 13.11.2017 21.11.2017 10:00
Odstanění vlhkosti zdiva - Hospic Frýdek-Místek, p.o.
VZ malého rozsahu Objednáno 13.11.2017 30.11.2017 08:00
ZŠ F-M Pionýrů 400 - rekonstrukce tělocvičny - PD
VZ malého rozsahu Objednáno 13.11.2017 22.11.2017 07:00
Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechniky IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.11.2017 21.11.2017 09:00
Smlouva o poskytování služeb
VZ malého rozsahu Objednáno 06.11.2017 28.11.2017 10:00
Technické zajištění akce "Adventní městečko"
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2017 13.11.2017 12:00
Byt. jednotka č. 22, v byt. domě č.p. 147, ul. 17. listopadu, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 30.10.2017 10.11.2017 15:00
Dodávka spotřebního materiálu v roce 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2017 06.11.2017 09:00
Smlouva o výkonu činnosti TDS na stavbě "Penzion pro seniory na ul. Lískovecká 86"
VZ malého rozsahu Objednáno 26.10.2017 06.11.2017 13:00
Oprava nebyt.prostorů - hasičská zbrojnice suterén, Lískovec
VZ malého rozsahu Objednáno 23.10.2017 15.11.2017 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016