Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Čp. 1148 MMFM - předlažba betonové plochypod stáním pro vozidla
VZ malého rozsahu Objednáno 08.08.2016 09.08.2016 08:00
Čp. 2441, Panské Nové Dvory - oprava hasičské zbrojnice
VZ malého rozsahu Objednáno 08.08.2016 09.08.2016 08:00
Sportovní hala Frýdek-Místek
nadlimitní Zadáno 05.08.2016 27.09.2016 09:00
Volnočasový areál ve Frýdku-Místku - ideová studie
VZ malého rozsahu Objednáno 05.08.2016 10.08.2016 14:00
Dětské hřiště v areálu Olešná - dodatečné úpravy svahů
VZ malého rozsahu Objednáno 01.08.2016 01.08.2016 09:00
Kanalaizační přípojky k byt. domům ul. Míru - PD
VZ malého rozsahu Objednáno 29.07.2016 29.07.2016 15:00
Demolice a sanace zpevněných ploch – 1. etapa
VZ malého rozsahu Objednáno 28.07.2016 02.08.2016 09:00
Malý podchod - nebytový prostor
VZ malého rozsahu Objednáno 27.07.2016 27.07.2016 09:00
Výměna zařizovacího předmětu v byt. domě Kučova, čp. 2299, tř. T.G.Masaryka
VZ malého rozsahu Objednáno 25.07.2016 27.07.2016 14:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2016 03.08.2016 09:00
Nové dětské hřiště na uluici Třanovského
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 04.08.2016 08:00
Rekonstrukce chodníků na veřejném pohřebišti ve Frýdku - III. etapa
VZ malého rozsahu Objednáno 18.07.2016 18.07.2016 15:00
Rekonstrukce vnitřních prostor budovy MMFM, Radniční 1148
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2016 25.07.2016 09:00
Rekonstrukce objektu Sokolská čp. 1347 pro sociální bydlení - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2016 25.07.2016 09:00
Tisk propagačních materiálů
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2016 27.07.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016