Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava hasičské zbrojnice - Zelinkovice č. p. 39
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 07.03.2018 09:00
Výstavba kryté tribuny pro diváky - sportovní areál Chlebovice, parc. č. 75/1, k.ú. Chlebovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 01.03.2018 09:00
Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti - ul. Vodičná č. p. 275
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 02.03.2018 09:00
Nové dětské hřiště v Lískovci - zpracování PD
VZ malého rozsahu Objednáno 12.02.2018 19.02.2018 15:00
Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018-2020
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2018 14.02.2018 09:00
Analýza a návrh síťové infrastruktury včetně návrhu zabezpečení perimetru sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 12.02.2018 09:00
Technické zajištění akce – Velikonoční městečko
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2018 12.02.2018 15:00
Nákup 50 kompletů ochranných vícevrstvých zásahových oděvů pro jednotky SDH
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2018 08.02.2018 09:00
Zpracování PD - Rekonstrukce SSZ, ul. Hlavní - ul. Dobrovského, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2018 05.02.2018 09:00
Zpracování PD - výstavba mostu M-19 v k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2018 29.01.2018 09:00
Poskytování služeb podpory databázových systémů a databázových aplikačních serverů.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2018 22.01.2018 09:00
Laboratorní rozbory
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2018 09.02.2018 12:00
Restaurování pískovcového sloupu s kopii sochy Panny Marie v Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 05.12.2017 20.12.2017 09:00
Analýza a návrh řešení zavedení MS Active directory a Windows file serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 11.12.2017 09:00
Čp. 1257, Zámecké náměstí - výměna výkladce, vstupních dveří, izolace, oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2017 05.12.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016