Veřejná zakázka: Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1742
Systémové číslo: P22V00000100
Datum zahájení: 29.08.2022
Nabídku podat do: 12.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dopravní studie – návrh řešení vedení komunikací označených v Územním plánu Frýdku-Místku jako VD14 a VD15 (podklad v příloze). Jedná se o novostavbu dvou nových komunikací a lokální rozšíření jedné komunikace, včetně chodníků a sítí technické infrastruktury (cca 1,5 km komunikací ve dvoupruhové kategorii, šíře veřejného prostranství min. 8 m). Návrh bude řešit dopravní obsluhu území východně od ulice Černá cesta, které je z části zastavěno rodinnými domy. Dle územního plánu jsou zde situovány poměrně rozsáhlé zastavitelné plochy pro výstavbu rodinných domů. S budoucí výstavbou se dá předpokládat zvýšení dopravní zátěže v lokalitě, stávající dopravní síť komunikací kapacitně neodpovídá výhledovému zvýšení dopravy v souvislosti s novou výstavbou rodinných domů.
Součástí návrhu bude technický popis, výkresová část (situace, řez), odhad nákladů na vybudování stavby a soupis dotčených pozemků a jejich vlastníků. Bude prověřena možnost napojení na silnici D48 (odbočení vpravo).
Před zahájením zpracování studie bude provedeno místní šetření a průzkumy.
Studie bude plnohodnotným podkladem pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
Součástí plnění díla je i účast zhotovitele na kontrolních dnech v průběhu realizace díla a účast na prezentacích výstupů dokončeného díla (2-3 konzultace se zástupci statutárního města Frýdku-Místku, 1-2 konzultace s Policií ČR a dalšími dotčenými orgány).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky