Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravní obsluha lokality Pod Zámečkem – nové komunikace VD14, VD15 – studie
Odesílatel Ivo Sztwiertnia
Organizace odesílatele Statutární město Frýdek-Místek [IČO: 00296643]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2022 16:19:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vysvětlení č. 1


Přílohy
- vysvětlení č.1.pdf (187.34 KB)