Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
nadlimitní Zadáno 20.04.2018 21.05.2018 09:00
Zpracování PD - výstavba aut. zálivu - ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2018 10.05.2018 09:00
Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu - architektonická studie
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 07.05.2018 09:00
ZŠ FM, Pionýrů 400 - rekonstrukce tělocvičny - VZT
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2018 09.05.2018 09:00
MŠ FM, Anenská 656 - rekonstrukce šaten a soc.zařízení - 2. NP
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2018 23.04.2018 09:00
Údržba vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 02.04.2018 19.04.2018 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 19.04.2018 09:00
Zřízení klientské registrační autority a zajištění el. certifikátů pro statutární město Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 03.04.2018 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: "Centrum aktivních seniorů".
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 06.04.2018 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce bytových jader - Penzion pro seniory Lískovecká 86"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 04.04.2018 09:00
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Rekonstrukce parkoviště u OD Meca na sídlišti Slezská"
VZ malého rozsahu Objednáno 19.03.2018 11.04.2018 13:00
Rozšíření úložné kapacity diskového pole a serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 26.03.2018 09:00
Demolice 3 objektů na ul. Křižíkově, v k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 09:00
Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem - revize a dopracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 16.03.2018 09:00
Oprava zpevněných ploch - chodníků, ZŠ Chlebovice, Pod Kabáticí 107
VZ malého rozsahu Objednáno 05.03.2018 11.04.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016