Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek II.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2020 20.11.2020 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2020 10.11.2020 09:00
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ)
podlimitní Zadáno 23.10.2020 16.11.2020 09:00
Dodávka serveru s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 02.11.2020 10:00
Výměna látkového vybavení jeviště - objekt Nová scéna Vlast
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2020 02.11.2020 10:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Zadáno 15.10.2020 04.11.2020 09:00
Dopravní studie cykloztezky C_1 Riviéra, s ověřením šířkových profilů a křížení
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2020 27.10.2020 09:00
Zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026
VZ malého rozsahu Zadáno 12.10.2020 22.10.2020 09:00
Oprava bytové jednotky č. 39, ul. 17. listopadu č. p. 147
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2020 19.10.2020 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací, domy č. p. 146 a 147 na ul. 17. listopadu, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 19.10.2020 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budovách MMFM
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 14.10.2020 09:00
Dodávka výpočetní techniky – nákup notebooků pro výuku
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2020 15.10.2020 12:00
čp. 82, ul. Na Aleji - oprava dvou bytových jednotek č. 16
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2020 12.10.2020 09:00
Zelinkovice - čp. 36 žumpa a čp. 39 odkanalizování Hasičské zbrojnice - VI.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 08.10.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016