Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba vybraného nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 02.04.2018 19.04.2018 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2018 19.04.2018 09:00
Zřízení klientské registrační autority a zajištění el. certifikátů pro statutární město Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 03.04.2018 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: "Centrum aktivních seniorů".
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 06.04.2018 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci "Rekonstrukce bytových jader - Penzion pro seniory Lískovecká 86"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 04.04.2018 09:00
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Rekonstrukce parkoviště u OD Meca na sídlišti Slezská"
VZ malého rozsahu Objednáno 19.03.2018 11.04.2018 13:00
Rozšíření úložné kapacity diskového pole a serveru
VZ malého rozsahu Zadáno 15.03.2018 26.03.2018 09:00
Demolice 3 objektů na ul. Křižíkově, v k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 09:00
Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem - revize a dopracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2018 16.03.2018 09:00
Oprava zpevněných ploch - chodníků, ZŠ Chlebovice, Pod Kabáticí 107
VZ malého rozsahu Objednáno 05.03.2018 11.04.2018 13:00
Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu - dodávka a instalace elektrotechniky II.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2018 16.03.2018 09:00
Centrum aktivních seniorů
podlimitní Zadáno 01.03.2018 06.04.2018 09:00
Oprava hasičské zbrojnice - Zelinkovice č. p. 39
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2018 07.03.2018 09:00
Výstavba kryté tribuny pro diváky - sportovní areál Chlebovice, parc. č. 75/1, k.ú. Chlebovice
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2018 01.03.2018 09:00
Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti - ul. Vodičná č. p. 275
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 02.03.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20  ››