Veřejná zakázka: Discgolfové hřiště - Sady B. Smetany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1400
Systémové číslo: P20V00000012
Datum zahájení: 31.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Discgolfové hřiště - Sady B. Smetany
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování discgolfového hřiště v Sadech Bedřicha Smetany v Místku v rozsahu: 9 ks vyhazovacích ploch – výhozišť, 9 ks discgolfových košů, 9 ks informační tabule - popisy jamky, 1 ks hlavní informační tabule discgolfového hřiště.
Práce budou prováděny na pozemcích p.č.155/1 a 158/1, k.ú. Místek (ostatní plocha, zeleň) v Sadech Bedřicha Smetany, vlastníkem pozemků je SMFM. Rozmístění jednotlivých stanovišť je zakresleno v příloze č. 3. Umístění a realizace musí splňovat „Podmínky odboru životního prostředí a zemědělství k realizaci záměru umístění discgolfového mobiliáře v Sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku“, které tvoří přílohu č. 4.
Součástí veřejné zakázky bude také zajištění vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky