Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2017 05.05.2017 09:00
Úklid prostor v budovách příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 19.04.2017 02.05.2017 12:00
Technický dozor stavebníka na akci "Výměna oken v objektu ZŠ nár. umělce P. Bezruče"
VZ malého rozsahu Objednáno 17.04.2017 11.05.2017 09:00
Oprava v bytové jendotce, byt. dům Sadová 604, Frýdek - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.04.2017 28.04.2017 09:00
ul. Malý Koloredov 811, BJ 111 - zlepšení bydlení
VZ malého rozsahu Objednáno 10.04.2017 21.04.2017 09:00
Oprava v bytové jednotce - byt. dům ČSA 799
VZ malého rozsahu Objednáno 10.04.2017 27.04.2017 08:00
Obnova a pořízení výpočetní techniky pro Magistrát města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2017 18.04.2017 09:00
Nákup nových šatních skříněk pro II. stupeň ZŠ
VZ malého rozsahu Objednáno 05.04.2017 18.04.2017 12:00
Technické zajištění akce – Kino na výletě 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2017 21.04.2017 12:00
Oprava v bytové jednotce 2+1 č. 23 v bytovém domě čp. 799, ul. ČSA , k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Objednáno 03.04.2017 19.04.2017 10:00
Odkanalizování části města Frýdek-Místek - dotační management
podlimitní Zadáno 01.04.2017 24.04.2017 09:00
Zadání územní studie s prvky regulačního plánu pro obalst č. 1, ÚS 1 ve Frýdku-Místku - II.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2017 21.04.2017 09:00
Odkanalizování části města Frýdku-Místku:a) Aktualizace stávajících projektů, b)Dokumentace kanalizačních přípojek, c)Dokumentace splaškové kanalizace ul. Na Bažinách
nadlimitní Zadáno 31.03.2017 04.05.2017 09:00
Zpracování projektové dokumentace - výstavba nových mostů, lávek, propustků
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2017 07.04.2017 09:00
Údržba zeleně statutárního města Frýdek-Místke a pasportizace
VZ malého rozsahu Zrušeno 22.03.2017 06.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016