Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
č.p. 370 Lískovec - oprava fasády nebytového domu
VZ malého rozsahu Objednáno 17.10.2016 19.10.2016 08:00
ul. ČSA 799, bj.60, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 17.10.2016 27.10.2016 07:00
Národní dům v Místku - zaměření skutečného stavu a průzkumy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.10.2016 17.10.2016 09:00
Rekonstrukce Městské knihovny FM - Místek 111 - Stavebně technický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2016 14.10.2016 09:00
Objednávka - ul. J.Trnky 72, nebytový prostor bývalé prádelny
VZ malého rozsahu Objednáno 03.10.2016 05.10.2016 09:00
Oprava chodníků na ul. Těšínská, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 03.10.2016 08:00
Oprava chodníků na ul. 1. máje, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2016 03.10.2016 08:00
Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP - Úspory energie v bytových domech - část 4 - ul. Sadová čp. 604, 605 a 606
VZ malého rozsahu Objednáno 21.09.2016 26.09.2016 13:00
Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka - Úspory energie v bytových domech - část 4 - ul. Sadová čp. 604, 605 a 606
VZ malého rozsahu Objednáno 19.09.2016 22.09.2016 13:00
Stavební práce a dodávky - rekonstrukce a úpravy vybraných částí objektu Kina Nová Scéna Vlast
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2016 30.09.2016 10:00
Rekonstrukce hřiště na ul. Foerstrova
VZ malého rozsahu Objednáno 13.09.2016 19.09.2016 10:00
ul. J.Trnky 72, nebytový prostor, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 05.09.2016 08.09.2016 13:00
Výstavba vodovodního řadu- Panské Nové Dvory
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2016 12.09.2016 09:00
Pronájem výpočetní techniky pro volby do Zastupitelstvo MS kraje
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2016 05.09.2016 09:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb I.
nadlimitní Zadáno 24.08.2016 17.10.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016