Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pasport kanalizace kolem ZŠ na ul E. Krásnohorské čp. 2254
VZ malého rozsahu Objednáno 13.02.2017 21.02.2017 16:00
Oprava (restaurování) tereziánského lustru pro nebyt.dům, čp. 1148, Radniční, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Objednáno 06.02.2017 17.02.2017 08:00
Rekonstrukce křižovatky T. G. Masaryka a silnice I/48, tzv. Rubikova křižovatka - Diagnostika mostu ev.č.M-7, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 13.02.2017 09:00
Kašna na Náměstí Svobody v Místku
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2017 14.02.2017 09:00
Realizace tiskových zakázek 2017 (kulturní magazín)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2017 07.02.2017 09:00
ul. Sadová, bytový dům
VZ malého rozsahu Objednáno 23.01.2017 02.02.2017 13:00
Úspory energie ve veřejných budovách - ZŠ 1. máje - rekosntrukce vytápěcího systému - PD
VZ malého rozsahu Objednáno 19.01.2017 26.01.2017 08:00
Zpracování projektových dokumentací - dětská hřiště na ul. Anenská, Dvořáková, K Hájku, Nad Rybníkem, Dr. Vaculíka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2017 30.01.2017 08:00
Oprava v bytové jednotce , č.p. 2320, tř. T.G. Masaryka , obec Frýdek
VZ malého rozsahu Objednáno 18.01.2017 25.01.2017 15:00
Realizace tiskových zakázek 2017 (programový plakát)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2017 27.01.2017 09:00
Skatepark ve Frýdku-Místku - projektová dokuemnatce
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2017 30.01.2017 09:00
Penzion pro seniory ul. Lískovecká 86 - revitalizace objektu technického zázemí B3 včetně spojovacího krčku - DPS
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2017 23.01.2017 09:00
Zpracování lesních hospodářských osnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2016 20.12.2016 09:00
Rekonstrukce a optimalizace centrálních serverů formou virtualizace
podlimitní Zadáno 01.12.2016 20.12.2016 09:00
Rozšíření multimediálního systému haly Polárka
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2016 06.12.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016