Veřejná zakázka: Zpracování PD - Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1375
Systémové číslo: P19V00000181
Datum zahájení: 11.11.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „Dům čp. 689, ul. Anenská – rekonstrukce a opravy vnitřních instalací“, to vše v podrobnostech obsažených v návrhu smlouvy. Jedná se o bytový dům s 1. PP, 17.NP, 60 bytovými jednotkami, 2 nebytovými prostory, zastavěná plocha 309 m2.
Součástí plnění veřejné zakázky bude vypracování pasportizace domu, výkon investorsko-inženýrských činností, tj. zkoušky a průzkumy – zaměření stávajícího stavu a pasportizace objektu, statické posouzení pro vedení kabelových tras elektroinstalace v drážkách, zpracování požárně bezpečnostní řešení stavby, závazné stanovisko hasičského záchranného sboru, vyjádření správců inženýrských sítí, kamerové zkoušky dešťových svodů a venkovních kanalizačních přípojek, výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky