Veřejná zakázka: Vodovodní řady Skalice a Panské Nové Dvory, kanalizace Lískovec - Gajerovice – dotační management

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1364
Systémové číslo: P19V00000170
Datum zahájení: 10.10.2019
Nabídku podat do: 23.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vodovodní řady Skalice a Panské Nové Dvory, kanalizace Lískovec - Gajerovice – dotační management
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je příprava podkladů a zpracování žádostí o poskytnutí podpory vč. všech povinných příloh a příprava podkladů pro vyhotovení smluv o poskytnutí podpory v souladu s podmínkami poskytovatele dotace (předpoklad čerpání dotace z Národního programu Životní prostředí – výzva č. 4/2019) pro projekty statutárního města Frýdku-Místku v oblasti vodovodů a splaškových kanalizací:
a) Vodovodní řad ve F-M, místní část Skalice – délka vodovodu 3.040 m, předpokládané investiční náklady 6.086,2 tis. Kč bez DPH,
b) Výstavba vodovodního řadu – Pánské Nové Dvory – lokalita č. 2 a 3 – celková délka vodovodu pro obě lokality 1.612 m, předpokládané investiční náklady 10.541 tis. Kč bez DPH,
c) Splašková kanalizace Lískovec – místní část Gajerovice - délka kanalizace cca 1.300 m, předpokládané investiční náklady cca 11.500 tis. Kč bez DPH.
Předpokládá se podání třech žádostí o poskytnutí podpory pro každý projekt samostatně. Budou-li to okolnosti vyžadovat, po dohodě se zadavatelem může dojít ke sloučení projektů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky