Veřejná zakázka: Úplná aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1398
Systémové číslo: P20V00000010
Datum zahájení: 29.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úplná aktualizace ÚAP obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je technická a odborná pomoc při procesu pořízení územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Frýdek-Místek.
Legislativním podkladem pro zpracování ÚAP je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhláška).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky