Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení licencí Microsoft 365 Business Basic
Odesílatel Ivo Sztwiertnia
Organizace odesílatele Statutární město Frýdek-Místek [IČO: 00296643]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 14:00:31
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečný dotaz:
z vašeho návrhu smlouvy k této zakázce není zřejmé jestli chcete fakturovat pronájem licenci O365 měsíčně po dobu 1 roku + specifikace ke kterému dni v měsíci má být faktura vystavována.

Odpověď zadavatele:
Jak je uvedeno v návrhu smlouvy čl. 4, odst. 1, bude po aktivaci licencí provedena jednorázová platba.