Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti
Odesílatel Alena Orlíková
Organizace odesílatele Statutární město Frýdek-Místek [IČO: 00296643]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.09.2017 14:01:41
Předmět Příloha č. 2 k úpravě ZD

Příloha č. 2 k úpravě ZD


Přílohy
- Příloha k Úpravě ZD - Návrh slouvy o dílo -oprava s vyznačením revizí.docx (109.54 KB)