Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování PD - Revitalizace sídliště Riviéra - lokalita č.1, č. 2, č. 2P, č. 3,č. 4
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DVSP) a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem „Revitalizace sídliště Riviéra – lokalita č.1, č. 2, č. 2P, č. 3, č. 4“.
Projektová dokumentace bude zpracována pro pět lokalit a to:
• Lokalita č. 1 mezi ul. J. Myslivečka, V.Talicha a 28.října
• Lokalita č. 2 mezi ul. V.Talicha a Beethovenova
• Lokalita č. 2P mezi ul. V.Talicha a Beethovenova – plocha pro budoucí
parkoviště
• Lokalita č. 3 mezi ul. Beethovenova a 1.máje
• Lokalita č. 4 mezi ul. 1.máje, Mozartova a 28 října
Součástí veřejné zakázky bude rovněž výkon inženýrské činnosti pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, tj. zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů, správců inženýrských sítí ke stavbě, která bude ukončena získáním rozhodnutí povolení stavby, plán BOZP, výkon autorského dozoru.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek
Kontakt: Ing. Simona Čechová
tel: 558 609 265
e-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.07.2024 09:00
Datum zahájení: 12.06.2024 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):