Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ a MS Skalice 192 - hydroizolace spodní stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení hydroizolace spodní stavby objektu ZŠ a MŠ Skalice, sanace zdiva, provedení sanačních omítek. Oprava dešťové kanalizace vč. dešťových svodů, oprava a odvodnění anglických dvorků, provedení drenáže objektu. Provedení vzduchotechniky v 1. NP, montáž rozvodů elektroinstalace pro vzduchotechniku.
Dále Provedení akumulačních nádrží na dešťovou vodu a provedení kompletního zateplení fasády objektu vč. klempířských prací.
Předmět veřejné zaázky je rozdělen na jednotlivé části, přičemž jednotlivé části budou prováděny postupně v rozsahu a v rámci dílčích časových lhůt (viz. návrh smlouvy o dílo).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Kontakt: Ing. Simona Čechová
tel. 558 609 265
e-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 14.07.2020 09:00
Datum zahájení: 16.06.2020 14:00