Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výkon činností technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP k provedení stavby Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Lenkou Jerakasovou, Záhumenní 2226/82, Ostrava-Poruba, IČ 63307111. Stavební práce na zakázce představují kompletní rekonstrukci objektu – výměna střešní krytiny, izolace střešního pláště, zateplení obvodového pláště, výměna oken, vnitřní rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace, vytápění, vzduchotechniky a klimatizace.

Výkon činností TDS je požadován min. 3x týdně kontrolou stavby, výkon činností koordinátora BOZP je požadován min. 1x týdně, činnosti nebudou vykonávány o víkendu.
Činnosti TDS a koordinátora BOZP nebude vykonávat stejná osoba. Upřesňující rozsah požadovaných činností TDS a koordinátora BOZP je uveden ve smlouvě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Kontakt: Ivo Sztwiertnia, 558 609 292, sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.01.2021 09:00
Datum zahájení: 08.01.2021 14:00