Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technické zajištění akce - Adventní městečko
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Žádáme o nacenění kompletního technického zajištění akce viz požadavky specifikované
v bodě 1-2 v Technickém zajištění akce. Nacenění bude obsahovat: podrobný položkový rozpočet všech služeb, práce, materiálu, dopravy, personálu a jiné, cena celkem bez DPH, cena s DPH – konečná, pokud nejste plátci
1. Všeobecné požadavky na technické zajištění
- pódium 5. 12. - 23. 12. 2021 6 x 5 x 1,3 m,
- stavba pódia je možná po domluvě 3. 12. nebo 4. 12. 2021,
- zastřešení pódia 8 x 7 m vč. nepromokavých bočnic (zajištění připevnění bočnic),
- v žádném případě lešení s podlážkami,
- ukotvení střechy i stage odpovídající bezpečnostním normám,
- ozvučení a osvětlení po celou dobu trvání akce a odpovídající charakteru akce,
- personální zabezpečení po celou dobu trvání akce,
- barely s vodou pro ukotvení lan v případě, že ukotvení nebude možné do země,
- osobní návštěva místa konání akce po domluvě s pořadatelem,
- kontaktovat zástupce účinkujících a konzultovat jejich požadavky dle jednotlivých stage plánů a požadavků,
- návrh řešení připojení na el. en. na náměstí Svobody - v případě nutnosti agregát pro stage odpovídajícího výkonu,
- vlastní elektrická kabeláž a krytky,
- zavěšení stagebanneru akce časově dle dohody s objednavatelem akce,
- zajištění reprodukované vánoční hudby v době, kdy nebude program na pódiu od 5. 12. do 23. 12. do 12 hodin,
- bourání stage, střechy proběhne po ukončení akce 23. 12. 2021
- detaily k požadavkům po telefonické domluvě či osobní konzultaci
- k dispozici bude po celou dobu trvání akce dřevěný uzamykatelný stánek


Kompletní technická specifikace viz Zadávací dokumentace - příloha č. 3
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Národní dům Frýdek-Místek, "příspěvková organizace"
Místek, Palackého 134, 738 01 Frýdek-Místek
Kontakt: Linda Hartenbergerová
e-mail: linda.hartenbergerova@kulturafm.cz
tel: 777 728 092
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.11.2021 12:00
Datum zahájení: 05.11.2021 12:28