Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zvýšení bezpečnosti informačních systémů – zpracování žádosti o podporu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je příprava podkladů, zajištění povinných příloh a zpracování žádosti o podporu, která bude podána do připravované výzvy na kybernetickou bezpečnost v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, včetně konzultační činnosti. Do doby zveřejnění výzvy bude zpracovatel postupovat dle podmínek výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a aktuálních informací zveřejněných na internetových stránkách poskytovatele dotace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatel
Kontakt: Ivo Sztwiertnia, 558 609 292, sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.04.2022 09:00
Datum zahájení: 06.04.2022 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: