Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 - osvětlení II.
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je demontáž a montáž svítidel ve třídách přístavby ZŠ v rozsahu 17 tříd, vyspravení povrchů po provedených montážních pracích včetně výmalby. Součástí montáže nových svítidel je propojení s novými dílčími vypínači a veškerým nutným příslušenstvím pro dynamické ovládání svítidel. Pro zjednodušení je funkce dynamického ovládání položkově v zadávacím rozpočtu určena jednou položkou na celkový počet svítidel. Systém dynamického ovládání svítidel ve třídách je nutný pro splnění podmínek dotačního orgánu. Svítidla budou osazena v místech stávajících na stávající kabelové rozvody.

Stavební práce budou prováděny na základě světelně technického projektu a rozsahu výkazu výměr. Svítidla uvedená ve světelně technickém projektu jsou určující pouze svými parametry nikoli typem. Uvedený typ je uveden pouze na nutnost provedení výpočtu. Zhotovitel musí dodržet navrhované hodnoty svítivosti a maximální hodnoty příkonu. Zhotovitel je povinen dodat vlastní světelně technický výpočet pro dodaná svítidla.
Místo plnění: Frýdek-Místek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Kontakt: Ing. Tomáš Večeřa
tel.: 558 609 293
email: vecera.tomas@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 01.09.2022 09:00
Datum zahájení: 05.08.2022 07:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: