Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: čp.536 Lískovec - stavební úpravy objektu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce budou udržovací práce stávajícího objektu – správní budovy s tribunou čp. 536 v areálu fotbalového hřiště Lískovec u Frýdku-Místku, a to výměna okenních otvorů za okna plastová, vč. oplechování, provedení nového nátěru kovových konstrukcí, provedení odkopu objektu a instalace drenážního potrubí, rekonstrukce sprch, provedení oprav vnějších omítek.

Rozsah prováděných oprav:
• výměna okenních otvorů za okna plastová
• výměna oplechování oken
• nové nátěry kovových konstrukcí
• provedení dokopu objektu
• provedení drenážního potrubí
• úpravy společných sprch
• opravy vnějších omítek (soklu)
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek
Kontakt: Ing. Simona Čechová
tel: 558 609 265
e-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.09.2022 09:00
Datum zahájení: 02.09.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: