Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domov pro seniory FM, ul. Školská 401 - rekonstrukce budovy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce domova pro seniory na ulici Školská č. p. 401 v k. ú. Místek.

Stavební práce budou obsahovat kompletní změnu v dispozicích jednotlivých pater objektu. V návaznosti na toto budou provedeny bourací práce. Stávající střešní konstrukce bude odstraněna a objekt bude zvýšen o 1 podlaží. Ze stávajícího podkrovního prostoru vznikne plnohodnotné 3 NP. Bude provedena nová střešní konstrukce ze sbíjených dřevěných vazníků. V novém podkrovním prostoru budou uloženy technologie. Byl proveden stavebně technický průzkum stávajících stropních konstrukcí. Dle přiložené PD bude provedena jejich obnova. V objektu budou instalovány nové vnitřní rozvody technických sítí a nové elektronické zabezpečovací a komunikační systémy. Budou provedeny nové vnější omítky a kompletně vnitřní povrchy. Ze 2 NP do 3 NP bude budováno nové schodiště. Rovněž bude instalován nový výtah. Budou osazeny nové klempířské, truhlářské i zámečnické výrobky.
Místo plnění: Frýdek-Místek
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
Kontakt: Ing. Tomáš Večeřa
email: vecera.tomas@frydekmistek.cz
tel.: 558 609 293
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.04.2023 09:00
Datum zahájení: 02.03.2023 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: