Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování PD - Odvodnění ulice K Lomu, k.ú. Chlebovice
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro stavebního povolení s názvem „Odvodnění komunikace – ulice K Lomu, k.ú. Chlebovice“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek
Kontakt: Ing. Simona Čechová
tel: 558 609 265
e-mail: cechova.simona@frydekmistek.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.09.2023 09:00
Datum zahájení: 09.08.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: