Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ)
podlimitní Příjem nabídek 23.10.2020 12.11.2020 09:00
Dodávka serveru s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 02.11.2020 10:00
Výměna látkového vybavení jeviště - objekt Nová scéna Vlast
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 02.11.2020 10:00
Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 05.11.2020 09:00
Dodávka počítačů pro počítačovou učebnu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 05.11.2020 10:00
Úklid společných prostor v budovách statutárního města Frýdku-Místku 2021-2022
podlimitní Příjem nabídek 21.10.2020 11.11.2020 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 02.11.2020 09:00
Oprava střešní konstrukce čp. 275, ul. Vodičná, Chlebovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.10.2020 02.11.2020 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2020 04.11.2020 09:00
Dopravní studie cykloztezky C_1 Riviéra, s ověřením šířkových profilů a křížení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2020 27.10.2020 09:00
Zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 22.10.2020 09:00
Oprava bytové jednotky č. 39, ul. 17. listopadu č. p. 147
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2020 19.10.2020 09:00
Zpracování PD - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací, domy č. p. 146 a 147 na ul. 17. listopadu, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2020 16.10.2020 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 19.10.2020 09:00
Revize přenosných spotřebičů v budovách MMFM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.10.2020 14.10.2020 09:00
všechny zakázky