Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dům čp. 1345m ul. Míru - rekonstrukce části domu II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 20.12.2017 09:00
Restaurování pískovcového sloupu s kopii sochy Panny Marie v Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2017 20.12.2017 09:00
Analýza a návrh řešení zavedení MS Active directory a Windows file serveru
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.12.2017 11.12.2017 09:00
Čp. 1257, Zámecké náměstí - výměna výkladce, vstupních dveří, izolace, oprava fasády
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.11.2017 05.12.2017 09:00
Výkon technického dozoru na akci: Dům č.p. 1345, Míru - rekonstrukce části domu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2017 06.12.2017 09:00
Dům č.p. 159, ul. Komenského - výměna odpadního potrubí a zdravotechniky IV.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.11.2017 21.11.2017 09:00
Rekonstrukce audiovizuálního systému ve velké zasedací místnosti
nadlimitní Vyhodnoceno 06.09.2017 12.10.2017 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
Dodávka učebnic pro Základní školu Frýdek-Místek, Pionýrů 400
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 25.07.2016 11:00
všechny zakázky