Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 11.12.2020 09:00
Administrace koncesního řízení na provozovatele VHI v majetku statutárního města Frýdek – Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 09.12.2020 09:00
Úprava objektu Radniční 13 na kancelářské prostory
podlimitní Příjem nabídek 20.11.2020 07.12.2020 09:00
Oprava střešní konstrukce čp. 275, ul. Vodičná, Chlebovice - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.11.2020 23.11.2020 09:00
Instalace signalizačních a komunikačních systémů sestra - pacient v Domově pro seniory Frýdek-Místek II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.11.2020 20.11.2020 09:00
Modernizace varovného a informačního systému ochrany SMFM včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek - část digitální povodňový plán statutárního města a ORP Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2020 26.11.2020 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2020 10.11.2020 09:00
CENTRÁLNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL (POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ)
podlimitní Hodnocení 23.10.2020 16.11.2020 09:00
Úklid společných prostor v budovách statutárního města Frýdku-Místku 2021-2022
podlimitní Vyhodnoceno 21.10.2020 11.11.2020 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.10.2020 02.11.2020 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Vyhodnoceno 15.10.2020 04.11.2020 09:00
Zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.10.2020 22.10.2020 09:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 19.10.2020 09:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
Hospic FM – Pasivní antidekubitní matrace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.03.2020 13.03.2020 10:00
všechny zakázky