Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon činnosti TDS na akci "čp. 147, ul. 17. listopadu - rekonstrukce bytové jednotky č. 4"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 09.06.2023 09:00
Stavební úpravy sociálního zařízení a hydroizolace stavby - sportovní areál Stovky, ul. Horní 3276
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2023 19.06.2023 09:00
Rekonstrukce rozvodů vody a přípravných kuchyní - pavilon A, MŠ Mateřídouška, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 09.06.2023 09:00
Přírodní zahrada ZŠ Lískovec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2023 07.06.2023 10:00
Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace ulice Pavlíkova, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2023 12.06.2023 09:00
Dodávka nábytku – Městská policie Frýdek-Místek, Těšínská 1083
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2023 14.06.2023 09:00
Rekonstrukce bytové jednotky č. 4, ul. 17. listopadu 147
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 07.06.2023 09:00
Úklidové práce v budovách ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 05.06.2023 09:00
čp. 1148 - výměna 4 ks vnějších klimatizací a 8 ks vnitřních v 4. NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 12.06.2023 09:00
Analýza současného stavu a zpracování technické specifikace na obměnu serverové a bezpečnostní infrastruktury Magistrátu města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 29.05.2023 09:00
Zpracování PD - Úprava, rekonstrukce či vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - místní část Clebovice a Skalice
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.05.2023 31.05.2023 09:00
Výměna termostatických ventilů, MŠ Pohádka, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.05.2023 29.05.2023 09:00
Personální a mzdový informační systém
podlimitní Hodnocení 04.05.2023 29.05.2023 09:00
Zpracování PD - sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2023 11.05.2023 09:00
ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 – školní kuchyně – I. etapa – dodávka gastro vybavení (gastro zařízení)
podlimitní Hodnocení 17.04.2023 09.05.2023 09:00
všechny zakázky