Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava hasičské zbrojnice - Zelinkovice č. p. 39
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2018 07.03.2018 09:00
Výstavba kryté tribuny pro diváky - sportovní areál Chlebovice, parc. č. 75/1, k.ú. Chlebovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2018 01.03.2018 09:00
Odstranění pokolaudačních závad na venkovním schodišti - ul. Vodičná č. p. 275
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2018 02.03.2018 09:00
Autobusová doprava pro kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018-2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.02.2018 14.02.2018 09:00
Analýza a návrh síťové infrastruktury včetně návrhu zabezpečení perimetru sítě
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.02.2018 12.02.2018 09:00
Poskytování služeb podpory databázových systémů a databázových aplikačních serverů.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2018 22.01.2018 09:00
Laboratorní rozbory
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2018 09.02.2018 12:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
Dodávka učebnic pro Základní školu Frýdek-Místek, Pionýrů 400
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 25.07.2016 11:00
všechny zakázky