Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce bytových jednotek č. 5 a č. 29, ul. 17. listopadu č.p. 147
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 09:00
čp. 146, ul. 17. listopadu - rekonstrukce dvou bytových jednotek č. 38 a č. 39
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 28.06.2021 09:00
Studie proveditelnosti odkanalizování lokality části Zelinkovic, Lysůvek a Štandlu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP na stavbě Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2021 29.06.2021 09:00
Systém log managementu pro sběr, ukládání a vyhodnocování událostí
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.06.2021 14.06.2021 09:00
Malování v budově ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace-budova na ulici Janáčkova 310
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2021 15.06.2021 12:00
Zpracování lesního hospodářského plánu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2021 11.06.2021 09:00
Oprava hydroizolace - ul. 17. listopadu 146, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2021 04.06.2021 09:00
Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice
podlimitní Vyhodnoceno 30.04.2021 18.05.2021 09:00
Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek - část Varovný informační systém VIS
nadlimitní Vyhodnoceno 20.04.2021 24.05.2021 09:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového software, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Nákup služebního automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.07.2018 27.07.2018 09:00
Dodávka krycího povrchu ledové plochy
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2016 09.11.2016 12:00
všechny zakázky