Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení velkoformátového skeneru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 07.05.2018 05:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 21.05.2018 09:00
Zpracování PD - výstavba aut. zálivu - ul. El. Krásnohorské, k.ú. Frýdek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.04.2018 10.05.2018 09:00
Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu - architektonická studie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 07.05.2018 09:00
ZŠ FM, Pionýrů 400 - rekonstrukce tělocvičny - VZT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2018 09.05.2018 09:00
Oprava vstupního portálu - ul. Radniční 1148
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2018 25.04.2018 09:00
MŠ FM, Anenská 656 - rekonstrukce šaten a soc.zařízení - 2. NP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2018 23.04.2018 09:00
Plán udržitelné městské mobility města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2018 19.04.2018 09:00
Zřízení klientské registrační autority a zajištění el. certifikátů pro statutární město Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2018 03.04.2018 09:00
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na akci: "Centrum aktivních seniorů".
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2018 06.04.2018 09:00
Skatepark ve Frýdku-Místku II.
podlimitní Hodnocení 23.03.2018 17.04.2018 09:00
Rozšíření úložné kapacity diskového pole a serveru
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2018 26.03.2018 09:00
Rekonstrukce bytových jader - Penzion pro seniory Lískovecká 86
podlimitní Vyhodnoceno 13.03.2018 06.04.2018 09:00
Výměna a renovace oken v objektu ZŠ národního umělce Petra Bezruče, II. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 02.03.2018 26.03.2018 09:00
Centrum aktivních seniorů
podlimitní Vyhodnoceno 01.03.2018 06.04.2018 09:00
všechny zakázky