Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střešního pláště - Palkovická 3978/2, k. ú. Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 25.11.2019 09:00
Zajištění provozu sdílených kol ve Frýdku-Místku 2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 20.11.2019 09:00
Zpracování PD - Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 20.11.2019 09:00
Centrální pojištění nemovitého, movitého majeku a odpovědnosti statutárního města Frýdku-Místku a jeho příspěvkových organizací
nadlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 09.12.2019 09:00
Oprava balkónů - ul. TGM č. p. 2319
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.11.2019 19.11.2019 09:00
Zpracování PD - ZŠ F-M, J. Čapka 2555 - tělocvična II.
podlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 22.11.2019 09:00
Technické zajištění akce – Adventní městečko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.10.2019 19.11.2019 12:00
Provedení pravidelných revizí elektrických zařízení a hromosvodů v objektech statutárního města Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.10.2019 11.11.2019 09:00
Basketpoint Frýdek-Místek – basketbalová hala pro děti a mládež II
podlimitní Příjem nabídek 24.10.2019 02.12.2019 09:00
Zpracování PD - výstavba autobusového zálivu a chodníku Lískovec - ELIS, k. ú. Lískovec IV.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2019 29.10.2019 09:00
Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek
podlimitní Hodnocení 14.10.2019 31.10.2019 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
podlimitní Vyhodnoceno 11.10.2019 01.11.2019 09:00
Vodovodní řady Skalice a Panské Nové Dvory, kanalizace Lískovec - Gajerovice – dotační management
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.10.2019 23.10.2019 09:00
Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren v roce 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.10.2019 16.10.2019 09:00
Služby mobilního operátora 2020 - 2021
podlimitní Hodnocení 03.10.2019 23.10.2019 09:00
všechny zakázky