Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - Domov pro seniory 28. října - společenské prostory
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 29.05.2019 09:00
Revitalizace penzionu pro seniory, Lískovecká 86 - spojovací krček
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2019 13.06.2019 09:00
Oprava zídky pč. 2050/1 u obj. čp. 677-680, ul. J. Opletala, k.ú. Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 22.05.2019 09:00
Obnova kulturního domu po požáru - Skalice č. p. 61
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 23.05.2019 09:00
Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020 - 2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 03.06.2019 09:00
Zpracování PD - Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2019 20.05.2019 09:00
Výměna klimatizací včetně rozvodů
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2019 16.05.2019 09:00
Centrální klimatizace budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2019 20.05.2019 09:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP - Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2019 07.05.2019 09:00
Dokončení rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
podlimitní Hodnocení 24.04.2019 15.05.2019 09:00
ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 - oprava bazénu - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2019 06.05.2019 09:00
Oprava a rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pohádka, Třanovského 404, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2019 30.04.2019 09:00
Dodávka ICT zařízení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2019 29.04.2019 09:00
Zpracování PD - Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2019 15.04.2019 09:00
Oprava ležaté kanalizace a bytové jednotky č. 4, ul. Na Aleji č. p. 82, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.04.2019 16.04.2019 09:00
všechny zakázky