Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD - ZŠ F-M, Lískovec 320 - hydroizolace spodní stavby - II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2022 13.07.2022 09:00
Studie proveditelnosti FVE na objektech SMFM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 12.07.2022 09:00
Oprava 9 bytových jednotek ve Frýdku-Místku
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 18.07.2022 07:00
Zateplení přístavby ZŠ nár. umělce P. Bezruče, tř. TGM 454 - osvětlení
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2022 18.07.2022 09:00
Zpracování PD - Výstavba veřejného osvětlení od zastávky u hřbitova po dům čp. 2906, k.ú. Panské Nové Dvory - III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2022 11.07.2022 09:00
čp. 54 a 55, ul. Zámecká - oprava ležaté kanalizace a čp. 56, ul. Zámecká - oprava ležaté kanalizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.06.2022 12.07.2022 09:00
Zpracování PD - Sídlo městské policie, ul. Těšínská 1083 - úprava zpevněných ploch, přípojek inž. sítí
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.06.2022 27.06.2022 09:00
Oprava 12 bytových jednotek ve Frýdku-Místku
podlimitní Vyhodnoceno 03.06.2022 24.06.2022 09:00
Školení na kybernetickou bezpečnost formou e-learningového portálu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2022 13.06.2022 09:00
Výběr dodavatele na dodávku tepelných čerpadel pro Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 31.05.2022 16.06.2022 13:00
Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese – zpracování PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.05.2022 08.06.2022 09:00
Nákup velkokapacitní CAS 30 pro JSHD Frýdek
nadlimitní Vyhodnoceno 20.05.2022 21.06.2022 09:00
Měření a hodnocení rizikových faktorů pracovního prostředí Hospic Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.11.2021 24.11.2021 10:00
Architektonická soutěž o návrh na řešení Jižních svahů
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2020 31.07.2020 09:00
Pořízení interaktivních tabulí včetně výukového softwaru, datového projektoru, ozvučení a pylonového pojezdu s křídly v počtu 9 sad
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.07.2018 06.08.2018 09:00
všechny zakázky