Veřejné zakázky Frýdku-Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek-Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodání nových, elektrických, polohovacích lůžek s bočním náklonem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.11.2023 08.12.2023 10:00
Zpracování PD - Krizové bydlení Bethel
podlimitní Příjem nabídek 24.11.2023 14.12.2023 09:00
Výměna oken a oprava fasády domu ul. Těšínská 1166
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2023 04.12.2023 09:00
Rekonstrukce TIC Frýdek a TIC Místek III.
podlimitní Hodnocení 03.11.2023 24.11.2023 09:00
Zajištění stravování pro klienty sociálních služeb
nadlimitní Příjem nabídek 02.11.2023 06.12.2023 09:00
Výměna nouzového osvětlení - Komenského 159, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.10.2023 15.11.2023 09:00
Prodloužení podpor, povýšení a rozšíření licencí a pořízení technologií Fortinet
nadlimitní Hodnocení 20.10.2023 22.11.2023 09:00
Nákup elektrických polohovacích lůžek Hospic FM
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2023 03.11.2023 10:00
Dodávka kancelářského materiálu a hygienických prostředků v roce 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.10.2023 02.11.2023 09:00
Úklid prostor v budovách Magistrátu města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.10.2023 23.10.2023 09:00
Obměna serverové infrastruktury
podlimitní Vyhodnoceno 09.10.2023 31.10.2023 09:00
čp. 606, ul. Sadová - výměna osobního výtahu nosnost 320 kg - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.10.2023 23.10.2023 09:00
Pořízení licencí Windows Server 2022 + CAL
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.09.2023 11.10.2023 09:00
Dodávka a implementace antivirového EDR a XDR systému
podlimitní Vyhodnoceno 20.09.2023 31.10.2023 09:00
Taxislužba pro seniory – Frýdek-Místek
nadlimitní Vyhodnoceno 15.09.2023 18.10.2023 09:00
všechny zakázky