Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování pasportů bytových a nebytových domů ve vlastnictví SMFM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 24.06.2019 09:00
Distribuce Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 24.06.2019 09:00
Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM)
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 03.07.2019 09:00
Oprava bytové jednotky č. 17 na ulici 17. listopadu 146 a bytové jednotky č. 50 na ul. 17.- listopadu147
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 20.06.2019 09:00
Oprava bytových jednotek č. 28 a 37 na ul. 17. listopadu 147
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.06.2019 20.06.2019 09:00
Revitalizace veřejného prostranství u bývalého kulturního domu Válcoven plechu – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.06.2019 17.06.2019 09:00
Technické zajištění kulturní akce - Pivopění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2019 20.06.2019 15:00
Zpracování PD - Revitalizace veřejného prostranství Kolaříkova II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.06.2019 17.06.2019 09:00
ZŠ Naděje - UPS chráněných únikových cest
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2019 04.06.2019 09:00
Centrální klimatizace budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2019 19.06.2019 09:00
Oprava střechy na objektu ZUŠ, Kostíkovo nám. 637, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.05.2019 10.06.2019 09:00
Správa zařízení EPS a EZS v budovách MMFM
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.05.2019 12.06.2019 09:00
MŠ Beruška F-M, Olbrachtova 1421 - oprava střechy terasy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2019 03.06.2019 09:00
Zpracování PD - Domov pro seniory 28. října - společenské prostory
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.05.2019 29.05.2019 09:00
Revitalizace penzionu pro seniory, Lískovecká 86 - spojovací krček
podlimitní Hodnocení 15.05.2019 13.06.2019 09:00
všechny zakázky