Veřejné zakázky Frýdku - Místku

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Frýdek - Místek.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a rekonstrukce elektroinstalace MŠ Pohádka, Třanovského 404, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2019 30.04.2019 09:00
Dodávka ICT zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 24.04.2019 09:00
Zajištění denní obsluhy plynových kotelen v objektech čp. 2204 a 2205 na ul. Palkovické, v k. ú. Místek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 25.04.2019 09:00
Výkon TDS - Skatepark ve Frýdku-Místku II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 23.04.2019 09:00
Úklidové práce v budovách příspěvkové organizace ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek – Místek.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.04.2019 23.04.2019 10:00
Zpracování PD - výstavba autobusových zálivů a chodníků Lískovec - ELIS, k. ú. Lískovec II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2019 23.04.2019 09:00
Pořízení a implementace systému pro správu digitálních identit (IDM)
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2019 17.04.2019 09:00
Zpracování PD - 6. ZŠ F-M, Pionýrů 400 - přístavba tělocvičny
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2019 12.04.2019 09:00
MŠ Lískovec - rekonstrukce hospodářské budovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2019 18.04.2019 09:00
Zpracování PD - Úspory energie v bytových domech - Anenská čp. 689
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2019 15.04.2019 09:00
Oprava ležaté kanalizace a bytové jednotky č. 4, ul. Na Aleji č. p. 82, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.04.2019 16.04.2019 09:00
Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie - aktualizace projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 08.04.2019 09:00
Dodávka sáčků na psí exkrementy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2019 08.04.2019 09:00
Provizorní zabezpečení stropních trámů a krovů - Národní dům č. p. 134, Frýdek-Místek
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2019 10.04.2019 09:00
Přestavba vozidla Ford Tranzit na speciální zásahový požární automobil pro JSDH Chlebovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2019 05.04.2019 09:00
všechny zakázky