Veřejná zakázka: Zřízení klientské registrační autority a zajištění el. certifikátů pro statutární město Frýdek-Místek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1020
Systémové číslo VZ: P18V00000035
Datum zahájení: 23.03.2018
Nabídku podat do: 03.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zřízení klientské registrační autority a zajištění el. certifikátů pro statutární město Frýdek-Místek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zřízení klientské registrační autority pro Statutární město Frýdek-Místek, dále komplexní zajištění elektronických zaměstnaneckých kvalifikovaných certifikátů pro kvalifikovaný elektronický podpis, komerčních zaměstnaneckých certifikátů, komerčních serverových certifikátů, kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES („eIDAS“) a zákonem č. 297/2016 Sb.

Bližší specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky