Veřejná zakázka: Zpracování PD - ZŠ a MŠ FM, Chlebovice - tělocvična

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1037
Systémové číslo VZ: P18V00000052
Datum zahájení: 03.05.2018
Nabídku podat do: 16.05.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - ZŠ a MŠ FM, Chlebovice - tělocvična
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, a to projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR), projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), s názvem „ZŠ a MŠ F-M, Chlebovice – tělocvična“.
Nová tělocvična u ZŠ a MŠ v Chlebovicích bude řešena jako nástavba stávající budovy mateřské školy bez zásahů do jejích nosných konstrukcí. Komunikačně budou budovy základní školy a mateřské školy s tělocvičnou propojeny spojovacím traktem. Bližší upřesnění záměru zadavatele, konstrukčního a objemového řešení je uvedeno ve studii proveditelnosti a architektonické studii (viz přílohy č. 3 a 4 výzvy).
Změnou oproti uvedené studii je umístění herny – prostoru pro alternativní výuku ve druhém nadzemním podlaží spojovacího traktu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky