Veřejná zakázka: Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie - aktualizace projektové dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1226
Systémové číslo VZ: P19V00000034
Datum zahájení: 27.03.2019
Nabídku podat do: 08.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy domu čp. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie - aktualizace projektové dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Stavební úpravy objektu na parc. č. 2818 k.ú. Frýdek“. Nová projektová dokumentace pro stavbu s názvem „Stavební úpravy domu č.p. 1083, ul. Těšínská, na sídlo městské policie“ bude zpracována ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení) a dokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součástí zakázky bude rovněž aktualizace případně doplnění dokladové části PD a inženýrská činnost pro vydání společného povolení dle § 94j odst. 1 stavebního zákona. Další částí zakázky je rovněž výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo prostřednictvím podatelny zadavatele.

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky