Veřejná zakázka: Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M - PD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1328
Systémové číslo: P19V00000134
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 02.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybudování zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace (PD) pro stavební povolení (DSP), PD pro provedení stavby vč. interiéru (DPS). „Výstavba zázemí pro dopravce zajišťujícího MHD ve F-M“ v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb, vypracování plánu BOZP pro projektovou přípravu, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, vše podle níže uvedené specifikace předmětu. DPS bude doplněna o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (v cenové soustavě URS platné v době jejího zpracování) v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Rozsah a popis záměru - Projektová dokumentace bude řešit zejména přestavbu odbavovací budovy na administrativní a sociální zázemí (především zdržovna/denní místnost, dispečink, řízení provozu, zasedací místnost, šatny, umývárna/sprchy, sociální zařízení, kuchyňka, sklady, technologická místnost a úprava vnitřních inženýrských rozvodů.
Předmětem díla je dále inženýrská činnost pro stavební povolení a vyřízení stavebního povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky