Veřejná zakázka: Zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1493
Systémové číslo: P20V00000105
Datum zahájení: 12.10.2020
Nabídku podat do: 22.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Programu regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Programu regenerace Městské památkové zóny Místek, aktualizace na roky 2022–2026.

Program regenerace Městské památkové zóny Frýdek a Městské památkové zóny Místek je strategií regeneračních záměrů na území Městské památkové zóny Frýdek a Městské památkové zóny Místek (dále jen MPZ) v časovém horizontu 2022–2026. Město Frýdek-Místek se již dlouhodobě přihlašuje k aktivní účasti na Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Podmínkou pro čerpání dotací Ministerstva kultury na opravy objektů v MPZ je zpracovaný a schválený Program regenerace dle Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. března 1992 a Zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. Motivací, podobně jako v předchozích obdobích, je možnost zlepšení stavu objektů, obnova historického prostředí a jeho podpora, do budoucna případně i účast v soutěži o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace. Program regenerace napomůže k dalšímu rozvoji Frýdku-Místku, ke zvýšení atraktivity města obnovou kulturních hodnot obou historických jader, které byly prohlášeny v roce 1992 památkovými zónami, umožní uchování kulturní dědictví a širší prezentaci města v rámci cestovního ruchu. Bližší podmínky plnění jsou uvedeny v přílohách výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz) nebo podatelny zadavatele.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky