Veřejná zakázka: Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace na pozemku parc. č. 109/2, k.ú. Lysůvky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1772
Systémové číslo: P22V00000130
Datum zahájení: 11.11.2022
Nabídku podat do: 28.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Rekonstrukce komunikace na pozemku parc. č. 109/2, k.ú. Lysůvky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR na akci „Rekonstrukce komunikace na pozemku parc.č. 109/2, k.ú. Lysůvky.“, viz přiložená studie zpracovaná Ing. Svatoplukem Görnerem, Nad Lipinou 1729, Frýdek-Místek, z 04/2022.
Součástí veřejné zakázky je rovněž výkon inženýrské činnost pro vydání územního rozhodnutí, tj. zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ke stavbě, která bude ukončena získáním územního rozhodnutí, plán BOZP a případné geodetické doměření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky