Veřejná zakázka: Zpracování PD - Úprava, rekonstrukce či vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - místní část Clebovice a Skalice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1831
Systémové číslo: P23V00000051
Datum zahájení: 18.05.2023
Nabídku podat do: 31.05.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování PD - Úprava, rekonstrukce či vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - místní část Clebovice a Skalice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby na akci „Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - místní části Chlebovice a Skalice“.
Součástí veřejné zakázky je rovněž výkon inženýrské činnosti pro vydání územního souhlasu o umístění stavby, tj. zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí ke stavbě, zajištění souhlasu vlastníka sousedního pozemku, která bude ukončena získáním rozhodnutí o umístění stavby a výkon autorského dozoru.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)
nebo písemně prostřednictvím podatelny MMFM, Radniční 1148, Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky