Veřejná zakázka: Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1841
Systémové číslo: P23V00000061
Datum zahájení: 05.06.2023
Nabídku podat do: 23.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace tůní ve Frýdeckém lese
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnovit drobné vodní plochy vytvořené na vodním toku Bílý potok ve Frýdeckém lese. Původní soustava čtyř rybníčků zde vznikla v minulosti svépomocí vybudováním jednoduchých vzdouvacích a akumulačních zařízení. V současné době má trvalou vodní hladinu pouze jeden ze čtyř objektů, u ostatních jsou vzdouvací a akumulační zařízení nefunkční. Celkem je navržena kompletní obnova tří ze čtyř vodních ploch. U objektu T1 s trvalou hladinou dojde k prohloubení dna, odtěžení sedimentů, opravě hráze a osazení dřevěného požeráku a bezpečnostního přelivu. Hráze zbylých tří objektů T2, T3 a T4, které jsou ve špatném technickém stavu, budou nahrazeny dřevěnými stupni. Nepředpokládá se u nich dosažení trvalé vodní hladiny, proto hráze nebudou obnovovány a vznikne zde biotop mokřadního charakteru. U objektů T2 a T4 dojde k odtěžení sedimentů. U objektu T3 bude zachován přirozený proces zazemňování a nedojde zde k odtěžení sedimentů. Dále dojde k rekonstrukci objektu studánky, která bude zpevněna lomovým kamenem, a úpravě přístupové pěšiny k objektům.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://www.zakazkyfm.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky