Veřejná zakázka: Zadání územní studie s prvky regulačního plánu pro oblast č. 2 ÚS 2 ve Frýdku-Místku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 890
Systémové číslo: P17V00000110
Datum zahájení: 29.06.2017
Nabídku podat do: 17.07.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zadání územní studie s prvky regulačního plánu pro oblast č. 2 ÚS 2 ve Frýdku-Místku
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Cílem zakázky je zpracovat „Územní studii pro oblast č. 2“ a vyhledání optimálního způsobu využití a vazeb předmětného území. Jedná se tedy o vyhledávací studii s regulačními prvky, která bude řešit rovněž funkční využití ploch. ÚS 2 bude akceptovat Memorandum, Urbanistickou studii vazeb a schematicky zohlední záměr SŽDC na modernizaci tratě.
Studie by měla směřovat k odstranění fragmentace města, díky začlenění bývalého ředitelství Slezanu a jeho zázemí do jeho urbanistické struktury včetně záchrany a ochrany původních pro město charakteristických průmyslových fasád. Dále by měla přinést zlepšení infrastruktury ve městě, oživení a vznik nových veřejných prostranství včetně zeleně a ke snížení vnitroměstské dopravy. Měla by rovněž ideově zohlednit dopravní problémy v území kolem železnice a jejich dopady do území a jeho fungování. Dále dopravní problémy kolem OC Frýda a haly Polárka. Návrhy řešení by měly přispět ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu, ke zlepšení životního prostředí, urbanismu a image města.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR II. kategorie - s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Frýdek-Místek
 • IČO: 00296643
 • Poštovní adresa:
  Radniční 1148
  73801 Frýdek-Místek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635299

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Radniční 1148
73801 Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky