Profil zadavatele: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400

  • Název: Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
  • IČO: 60046121
  • Adresa:
    Místek, Pionýrů 400
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_10.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka učebnic pro Základní školu Frýdek-Místek, Pionýrů 400
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2016 25.07.2016 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016