Profil zadavatele: Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

  • Název: Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404
  • IČO: 60046066
  • Adresa:
    Třanovského 404
    Frýdek-Místek
  • Adresa profilu zadavatele: https://www.zakazkyfm.cz/profile_display_17.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení